Image
belgium 2a

SCiO Belgium – spreker event editie oktober 2021 - Silvia Prins

Tue 5 October 2021 18:00–20:30  CET
Mechelen
, Belgium
Event type:
Open Meeting
Organiser(s):
Event access:
All welcome

SCiO Belgium – spreker event editie oktober 2021 - Silvia Prins

SCiO Belgium – november 2021

SCiO is een netwerk van professionals in organisatie ontwikkeling en organisatie design, binnen en buiten het bedrijfsleven. De centrale doelstellingen zijn (1) het ontwikkelen van systeem praktijken, (2) kennis delen en schalen, (3) voorzien van ondersteuning.

Deze meeting zal doorgaan van 19 tot 21u30. Details voor deze meeting zullen gedeeld worden kort voor het event bij inschrijving.

Het programma van 8 november 2021:

  • 19:00 Welkom & introductie
  • 19:20 Netwerk moment SCiO-stijl
  • 19:30 Spreker (meer info op deze link volgt snel)
  • 20:30 Verdiepende dialoog
  • 21:15 Conclusies & dankwoord

Het Belgische netwerk is een Nederlandstalig netwerk.

Na inschrijving (kort voor de sessie) bezorgen we je beschikbare ondersteunende documentatie.

Over de sessie van Silvia Prins

Silvia Prins

Conflicten in organisaties: een systemisch perspectief op conflicthantering

Spanningen en conflicten maken deel uit van samenwerken. In de meeste organisaties worden conflicten laat (h)erkend. Ze worden gebagatelliseerd, leidinggevenden hopen dat een conflict vanzelf over zal gaan of verwachten dat medewerkers ‘volwassen’ zijn en een meningsverschil of spanning zelf wel zullen uitpraten.

Het aanleren van individuele conflicthanteringsvaardigheden of het doorlopen van een teamtraject leveren meestal niet de verhoopte verandering op. Individuen en teams blijven vastlopen in destructieve patronen.

De grondoorzaak ligt heel vaak in het onvoldoende systemisch aanpakken van spanningsvelden in de samenwerking. Hoe kan je de bronnen van spanning in kaart brengen om tot een systemisch beeld te komen, waardoor werkelijke verandering mogelijk wordt? Hoe een conflict benutten als kans om tot opheldering, verandering en groei te komen? Wat is er nodig om een open dialoog te voeren over thema’s die mensen angst inboezemen en reactief gedrag uitlokken? Wat moet er veranderen op systeemniveau om duurzame verandering te garanderen? En wat is dan een ‘gezond’ systeem?

Het zijn niet alledaagse vragen. Silvia Prins, reeds jaren werkzaam als organisatiedeskundige, bemiddelaar in ‘sociale zaken’ van conflicten op de werkvloer en auteur van drie boeken, neemt ons mee in haar inspirerende benadering waarin ze het individuele, team- en organisatieperspectief naadloos met elkaar verweeft. Ze nodigt ons uit tot een dialoog over wat er nodig is om moediger, wijzer en duurzamer met samenwerkingsconflicten om te gaan.

Event Resources

There are no resources associated with this event.

Tue 5 October 2021 18:00–20:30

Kon. Astridlaan 144
2800 Mechelen
Belgium

FREE
Dutch